Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

Nazwa szkolenia:
 
 
„ Środki trwałe, wartości niematerialne
i prawne oraz inwestycje w praktyce funkcjonowania jednostek sektora
finansów publicznych ”
 
Termin szkolenia:

 

27.06.2014r. - KATOWICE

Godzina: 10.00          
Miejsce szkolenia

KATOWICE Al. Korfantego 9  
(Hotel Katowice)

 

Cel szkolenia
Zagadnienia związane z ewidencją i właściwym ujęciem środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji zawsze budziły wiele wątpliwości w pracy osób odpowiedzialnych za majątek jednostki.
Bardzo ważnym zagadnieniem, z którym na co dzień borykają się pracownicy zarówno działów księgowości jak i pracownicy, którym powierzono gospodarowanie mieniem, jest prowadzenie właściwych ewidencji, właściwa klasyfikacja majątku w zależności od źródeł ich finansowania, ulepszenia i remonty środków trwałych czy wycofanie
ich z ewidencji i likwidacja.
Błędy, które wynikają z niewłaściwego przyporządkowania oraz uchybienia w zakresie rachunkowości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dość często wynikają z niedostosowania przepisów wewnętrznych do obowiązujących regulacji ustawowych.
Szkolenie dotyczące przedstawionych zagadnień ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu obowiązujące uregulowania prawne po zmianach przepisów, a tym samym pomóc w praktycznym ich stosowaniu.

 
Program  


PROGRAM SZKOLENIA


1. Wprowadzenie do tematu szkolenia.

2. Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych
    i prawnych:

a. syntetyczna;
b. analityczna;
c. pozabilansowa;
d. regulacje w polityce rachunkowości;
e. miejsce i technika prowadzenia ewidencji.

3. Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: określenie
     ceny nabycia, kosztu wytworzenia ,wartości godziwej oraz trwałej utraty wartości.


4. Ulepszenia, modernizacja i remont własnych i obcych środków trwałych.

5. Nisko-cenne składniki majątku - ich amortyzacja i ujęcie w księgach.

6. Zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych
    i prawnych.

7. Likwidacja środków trwałych.

8. Środki trwałe w budowie ( Inwestycje ).

9. Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz
    inwestycji ( w załączeniu wzory).

10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

11. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

 
Cena 320,00 zł/os bruttodla stałych klientów 290,00 zł/os brutto
Cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, konsultacje indywidualne,
Warunki uczestnictwa i rezygnacji

WARUNKI UCZESTNICTWA:

warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest przesłanie wypełnionego formularza faxem lub e-mailem na nasz adres.

Po przesłaniu formularza prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia otrzymania przez nas zgłoszenia.

Kontaktujemy się w przypadku odwołania szkolenia lub innych zmian organizacyjnych.

Uwaga!  W przypadku rezygnacji ze szkolenia, uprzejmie prosimy o pisemne zgłoszenie tego faktu, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

Zgłoszenie Formularz zgłoszenia